Maatjesprojecten in Soest

Succesvolle pilot bij Soester Buurtgenoten
26-02-2016
Het project Soester Buurtgenoten heeft in een pilot acht deelnemers met succes getraind in hun zelfwerkzaamheid. Wethouder Peter van der Torre. heeft de certifi...
Lees verder

Soester Buurtgenoten

DOE MEE MET HET PROJECT SOESTER BUURTGENOTEN 

De training Samenwijzer van project Soester Buurtgenoten is speciaal ontwikkeld voor mensen uit Soest en Soesterberg die in een sociaal isolement zijn geraakt.  Project Soester Buurtgenoten richt zich op het (h)erkennen en gebruik maken van het eigen netwerk met praktische ondersteuning van vrijwillige coaches. Leer gebruik te maken van je netwerk en wordt meer zelfredzaam. Doe er weer toe in de Soester samenleving. Wordt weer gezien en gehoord. Durf te vragen. Kortom de regie over uw eigen leven terugkrijgen.

Beschrijving deelnemers: Mensen die sociaal gezien, door omstandigheden, zijn weggezakt in de Soester samenleving. Die in een isolement leven waar op eigen kracht niet meer uit te komen is.

Beschrijving vrijwillige coaches: Sociaal bewogen mensen die, op vrijwillige basis, hun medemens willen ondersteunen tijdens het trainingstraject. Vanuit een maatschappelijk oogpunt bezien naast de ander staan, om zo ondersteuning te bieden.

Het project geeft zowel de deelnemer als de vrijwillige coach een gevoel van voldoening en ertoe doen. Uw netwerk breidt zich uit. Een nieuwe kijk op de samenleving en een stukje levenservaring krijgt u ervoor terug.

Bezoek onze website www.soesterbuurtgenoten.nl  voor meer informatie.