Maatjesprojecten in Soest

Humanitas regio Eemland

Humanitas is er voor iedereen ongeacht huidskleur of geloofsovertuiging. De afdeling Vriendschappelijk Huisbezoek richt zich op mensen die door omstandigheden zoals ziekte, verlies van dierbaren, ouderdom of anderszins in sociaal isolement zijn gekomen. Vrijwilligers komen op bezoek.          

Coördinator vriendschappelijk huisbezoek in Soest/Baarn/Bunschoten is Louis Dirks