Maatjesprojecten in Soest

Stichting Present

Als 'vrijwilligersmakelaar' biedt Present groepen burgers de mogelijkheid om een zinvolle en goed bestede dag te beleven door zich onbetaald en op projectbasis (een dag of dagdeel) in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Naast eenmalige projecten koppelt Present ook gezinnen of groepen aan mensen die behoefte hebben aan een langere verbinding. Meldingen voor hulpvragen kunnen worden gedaan door hulpverleners via de website