Maatjes maken het verschil!

Voor gemeenten

Huidige situatie

De kracht en impact van maatjesprojecten is groot. Veel deelnemers van de maatjesprojecten zijn enthousiast dat ze een maatje hebben als steuntje in de rug. Toch worstelen de bestaande maatjesprojecten met  (lange termijn) financiering en het laag houden van (overhead)kosten. En ieder maatjesproject kent de noodzaak een eigen website te organiseren en zoekt lokale aanmeldkanalen. Dit kost veel tijd en geld.

Gewenste situatie

Wij zijn van mening dat de impact en bestaansrecht van maatjesprojecten behouden moet blijven. En dat deelnemers op een gemakkelijke manier een maatje moeten kunnen krijgen.

Daarom hebben wij een hulpmiddel ontworpen in de vorm van ee website, waar alle lokale maatjesprojecten zich kunnen presenteren. Tevens kan een maatje gezocht worden en kunnen mensen zich als maatje aanmelden.

Om te zorgen dat inbedding in de lokale maatschappij geborgd is,  voorziet de Maatjesbank dat de gemeente de inkoper is van de diensten van de Maatjesbank om daarmee alle lokale maatjesprojecten gratis toegankelijk te maken voor iedereen.

Wat kost Maatjesbank?

Bij de start in het eerste jaar zijn er eenmalige lokale inrichtingskosten. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het aantal maatjesprojecten in uw woonplaats.Vervolgens is er een jaarlijkse bijdrage per woonplaats van licentiekosten. 

Welke resultaten levert Maatjesbank op?

Op dit moment is de kanteling in de zorg aan de gang. De rol van de gemeente verandert van aanbieden en regelen in faciliteren en stimuleren. Tegelijkertijd wordt inzet van vrijwilligers belangrijker en daarmee de informele zorg. Maatjesbank.nl levert een belangrijke bijdrage aan het versterken en ondersteunen van de inzet van vrijwilligers die maatje willen zijn en deelnemers die een maatje nodig hebben.

Wat zijn de voordelen?

  • De maatjesprojecten – eventueel verenigd in een maatjesalliantie – creëren een lokaal vangnet dat door Maatjesbank wordt versterkt.
  • Wij vergroten de zichtbaarheid en vindbaarheid van de lokale maatjesprojecten en hierdoor kunnen deelnemers gemakkelijker in contact komen met een maatje..
  • Mensen die met hulpvragen rondlopen vangen wij op en zorgen dat de maatjesprojecten deze beantwoorden.
  • Maatjesbank vergroot de maatschappelijk impact van de maatjesprojecten.
  • Maatjesprojecten krijgen een digitaal hulpmiddel erbij waar ze gratis gebruik van kunnen maken en waar ze bijna geen omkijken naar hebben.
  • Via Maatjesbank komt er overzicht zodat deelnemers in één oogopslag alle maatjesprojecten kunnen zien die er lokaal zijn.
  • Vrijwilligers die een maatje willen worden kunnen gemakkelijker kiezen door het overzicht.
  • Lokale maatjesprojecten kunnen sneller van elkaar zien wat ze doen en kunnen beter met elkaar samenwerken (gezamenlijke inkoop, communicatie, etc.)

Algemene voorwaarden