Maatjesprojecten in Soest

Contact

Idelette Sleurink
T: 035- 6023681
E: info@swos.nl
W: www.swos.nl

Stichting Welzijn Ouderen Soest (SWOS)

De SWOS bevordert het welzijn en het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen van senioren en ook mantelzorger, chronisch zieken en gehandicapten in de gemeente Soest, met verschillende diensten door vrijwilligers w.o. klusjesdienst, tuinonderhoud, maaltijdvoorziening, hulp bij de administratie, voorkomen van vereenzaming, lotgenotengroepen en vrijwillige vervangende mantelzorg.

Stichting Welzijn Ouderen Soest (SWOS)
Molenstraat 8c
3764 TG Soest

Telefonisch bereikbaar tussen 8.45-13.30 uur