Maatjesprojecten in Soest

ReconnAct Soest

Wat is ReconnAct?

“ReconnAct”  is een stichting, voortgekomen uit GIDSnetwerk, een landelijk netwerk van leiders dat zich ten doel stelt mensen meer te betrekken bij onze samenleving.

Onze missie

Onze missie is om zoveel mogelijk mensen in Nederland aan betekenisvol werk te helpen door  maatjesprojecten op lokaal niveau te ondersteunen.

Landelijk opererend

ReconnAct kent een landelijk opererende organisatie die de partner is van lokale ReconnAct initiatieven

Maatjesprojecten

ReconnAct richt zich vooral op het ondersteunen van lokale Maatjes-projecten, met een accent op Job- en ZZP-Maatjes.

ReconnAct ondersteunt op verschillende manieren om kwartiermakers en projectleiders op weg te helpen, bijvoorbeeld door opleidingen, communiucatie en werkgeversontsluiting. Op weg helpen

De landelijke organisatie zorgt voor de ontwikkeling, de verspreiding en het onderhoud van alle materialen, methodieken en middelen die ingezet kunnen worden op lokaal niveau, zodat u al een heel eind op weg bent om de stappen te nemen die nodig zijn om goede resultaten te behalen.

Werkgevers-ontsluiting

Van belang is dat werkgevers betrokken zijn in de Maatjesprojecten.  Zij moeten immers het werk beschikbaar hebben en stellen. Daarom onderhoudt ReconnAct systematisch contact met de lokale en reg