Maatjesprojecten in Soest

Contact

Froukje Sluiter
T: 06-30189317
E: f.sluiter@deluwte.nl
W: www.deluwte.nl

De Luwte Thuis

Vrijwilligers van De Luwte Thuis maken het mogelijk, dat ernstig zieken in de terminale fase thuis kunnen sterven. De vrijwilligers bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan de mantelzorgers, door hun plek een aantal uren over te nemen bij de stervende. De vrijwilligers worden getraind en gecoached en hebben regelmatig overleg met elkaar.