Maatjesprojecten in Soest

Stichting Hulpdienst Soesterberg

Bij Stichting Hulpdienst Soesterberg verzorgt een aantal vrijwilligers plaatsvervangende burenhulp voor hun Soesterbergse dorpsgenoten. Activiteiten zijn o.a. vervoer per auto naar een van de ziekenhuizen in de regio, huisarts of fysiotherapeut, zo nodig met begeleiding en kleine hand- en spandiensten in huis of tuin. Ook kleine computerproblemen kunnen worden opgelost.

Telefonische bereikbaarheid: op werkdagen tussen 9.00 en 13.30 uur. De telefoon wordt beantwoord door de Stichting Welzijn Ouderen Soest, die de hulpvraag doorspeelt naar de coördinator van de hulpdienst.