Maatjesprojecten in Soest

Contact

De heer B. Vergunst
T: 035- 6031119
E: cmprodekruis@kpnmail.nl
W: rodekruis.nl/

Rode Kruis afdeling Soest-Soesterberg

Het Rode Kruis organiseert telefooncirkels waarin vooral alleenstaande senioren uit Soest/Soesterberg elkaar dagelijks bellen. Bij het centraal meldpunt worden hulpvragen van allerlei aard behandeld door vrijwilligers w.o. vervoer en begeleiding naar ziekenhuizen. Of er wordt doorverwezen naar andere organisaties.

Valeriaanstraat 2b, 3765 EP Soest

Telefonisch bereikbaar van 9.30-11.00 uur